Flexibiliteit
Het is onlogisch en onverstandig om bij het ontwerpen van een gebouw niet verder te kijken dan het initi?le gebruik, maar te kijken hoe je op passende en effectieve wijze toekomstige ontwikkelingen in gebruik kan absorberen en faciliteren. Daarom is het verstandig om in het ontwerp hiervoor ruimte te reserveren. Dit kan betekenen dat we ruimte realiseren voor multifunctioneel en/of gezamenlijk gebruik, we voorzieningen treffen voor toekomstige uitbreidingen of dat we uitgaan van een bouwsystematiek met zo min mogelijk indelingsbeperkingen. Het is onze taak om gaandeweg het ontwerpproces u inzicht te geven in de mogelijkheden en onmogelijkheden binnen de opgave (soms ook daarbuiten), zodat we achteraf niet hoeven te spreken van gemiste kansen.