Duurzaam bouwen
Duurzaam bouwen vraagt om een integrale bouwaanpak, waarbij rekening gehouden wordt met ecologische, economische en sociale aspecten. Voor onze dagelijkse praktijk betekent dit dat we ons extra bewust zijn van wat we bouwen, de materialen waarmee we willen bouwen en voor wie we bouwen. Om dit ook inzichtelijk te maken voor opdrachtgevers en gebruikers hebben we besloten om GPR Gebouw tot een vast onderdeel te maken van ons ontwerp-proces. Het geeft ons - en daarmee ook alle betrokkenen - inzicht in de prestaties op het gebied van energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde en de effectiviteit van de ontwerpbeslissingen die we hierin nemen.