Onderhoud
Duurzaam bouwen betekent verantwoord omgaan met mens,
milieu en economie. Dit vertalen wij in onze ontwerpen onder
andere door verder te kijken dan het initieel gebruik en het
toepassen van onderhoudsarme materialen. Dit be?nvloed de
levensduur van een gebouw en de termijn waarbinnen onderhoud
noodzakelijk wordt. Al onze ontwerpen profiteren van de kennis
en ervaring die we de afgelopen 25 jaar hebben opgebouwd door het opstellen van meerjaren onderhoudsplanningen en het begeleiden van groot onderhoud. Wij kunnen u inzicht geven in de kosten voor onderhoud op korte en lange termijn. Zo heeft u meer grip op het onderhoudsbeleid en wordt u niet onaangenaam verrast door onvoorziene uitgaven.