Materiaal
De keuze van materialen is van grote invloed op mens en milieu, dit begint bij de fabricage van de materialen en loopt door tot een eventuele sloop. Het hoeft hier niet te eindigen, door materialen zorgvuldig te kiezen en toe te passen kunnen deze na sloop worden gescheiden en gerecycled. De kwaliteit en uitstraling van materialen be?nvloed hoe wij een gebouw of een ruimte ervaren en het bepaalt ook de levensduur van een gebouw. Aspecten als kleur, textuur en detaillering spelen hierin een belangrijke rol, net als exploitatie en onderhoud. Een goede afweging in de materiaalkeuze leidt, indien zorgvuldig toegepast, tot een kwalitatief hoogwaardig project met een beperkte exploitatielast.