Bureauvisie
Bij ons staat de gebruiker centraal.

De basis van ons werk is dat de gebouwde omgeving, een gebouw, een ontwerp, tot stand komt in dialoog. Een gebouw moet de opdrachtgever en gebruiker in staat stellen zijn of haar doel te bereiken, ongeacht of het hier gaat om goed onderwijs, kinderopvang, werken, wonen, recre?ren of samenkomen.
Daarom is het van belang dat wij ons niet alleen verdiepen in de randvoorwaarden, maar dat we mede door het stellen van de juiste vragen de uitgangspunten nog scherper formuleren om tot een goed en passend ontwerp te komen: een gebouw dat als vanzelfsprekend aansluit op het beoogde gebruik. In functionele zin sluit het naadloos aan op de wensen van de gebruikers en de sfeer van het gebouw weerspiegelt hun identiteit.