Interieur
In onze visie zijn bij een kwalitatief goed ontwerp omgeving, gebouw en interieur onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het vormt ??n geheel. Een goede afstemming tussen interieur en exterieur is voor ons dan ook vanzelfsprekend. Het ontwerp van het gebouw-gebonden interieur behoort tot het totale ontwerp. Daarnaast ontwerpen en denken wij graag mee in de verdere inrichting van het gebouw. Niet alleen functionaliteit speelt hierbij een rol, de sfeer en uitstraling van het gebouw zijn mede bepalend voor de beleving en het welzijn van gebruikers en bewoners.