Architectuur
Op het eerste oog vertonen onze ontwerpen niet direct een gelijkenis in architectonische uitwerking omdat we in ieder ontwerpproces de ingredi?nten halen uit de gesprekken met alle betrokkenen en de analyse van de locatie. Er is geen sprake van een bureauhandschrift, ook al wordt er wel met dezelfde pen geschreven. Ruimte, licht, routing, constructie, kleur, textuur en contrast zijn de architectonische middelen waarmee wij het gebouw vorm geven. De wijze van inzet van deze middelen sluit per project aan op de specifieke wensen van de doelgroep. Aspecten als sfeer en uitstraling, functionaliteit, beheersbaarheid, klimaat, onderhoud en financi?n worden hierbij niet uit het oog verloren.