Stedenbouw
De kwaliteit van een locatie geeft altijd een aanknopingspunt voor het ontwerp, zowel in landschappelijk als stedelijk gebied. Het is van belang te kijken wat de locatie aandraagt om te komen tot een gebouw dat ?geworteld? is in zijn omgeving. De kwaliteit van de gebouwde omgeving raakt de menselijke emotie. Als zij zich kunnen identificeren met een plek, een gebouw of een ruimte voelen ze zich er meer op hun gemak, hetgeen een positief effect heeft op de manier waarop ze zich gedragen, functioneren en ontwikkelen. Uiteindelijk heeft dit zijn weerslag op de levensduur van een gebouw: duurzame stedenbouw. Wij zijn ons te allen tijde bewust van de impact die een gebouw heeft op zijn locatie.
Ook hier is het uitgangspunt: ontwerpen in dialoog.