bredeschool Baanhoek
Brede School Baanhoek-West
vanaf de tribune-trap heb je zicht op de aula met de speellokaal/gymzaal achter de
mobiele paneelwand