Bredeschool Baanhoek
Brede School Baanhoek-West
groepsruimte Anne de Vries school met tussen de groepsruimten gelegen groene
werk-/studieruimten