Bredeschool Baanhoek
Brede School Baanhoek-West
besloten buitenterras grenzend aan de personeelsruimte