Bredeschool Baanhoek
Brede School Baanhoek-West
zijde Anne de Vries school met buitenspeelruimte