Aula
de steenkorf-wand ligt in het verlengde van het pad naar het herdenkingsmonument