Brede School Rembrandt
Het gebouw ligt op de rand van de Schilderswijk in Amstelveen. De locatie wordt in tweeën gesplitst door een belangrijke ontsluitingsweg voor de naastgelegen wijk. Door het gebouw uit te voeren als poort wordt het nadrukkelijk één brede school waarbinnen de gebruikers optimaal kunnen samenwerken. Op de begane grond liggen aan weerszijden van de weg de onderbouw van CBS Rembrandt en KDV Aalberselaan van Kinderrijk. Op de verdiepingen liggen de midden- en bovenbouw lokalen, de groepsruimten van de BSO en een gymzaal.

Projectgegevens:
Nieuwbouw brede school
Opdrachtgever: Gemeente Amstelveen
bruto vloeroppervlak: 3828 m2