Renovatie OBS De Vierambacht
Dit karaktervolle schoolgebouw in de wijk Het Nieuwe Westen staat op de nominatie om gemeentelijk monument te worden. Op een zorgvuldige wijze is het pand flink verbouwd. Oude details werden gehandhaafd of gebruikt als inspiratie voor nieuwe details. In het gebouw zit een zeven klassen tellende basisschool met buitenschoolse opvang en een peuterspeelzaal. Het centrale deel van het gebouw is gemaakt tot een huiskamer voor de buurt. Er is een professionele keuken geïnstalleerd zodat er kookcursussen kunnen worden gehouden. Met deze woonkamer wordt de verbondenheid met de wijk benadrukt.

Projectgegevens:
Verbouw basisschool de Vierambacht
Opdrachtgever: Stichting BOOR, Rotterdam
Bruto vloeroppervlak: 1049 m2