Clusterschool Eemnes
De Clusterschool bestaat uit drie zelfstandige en herkenbare basisscholen en een buiten-schoolse opvang. Centraal in het gebouw liggen de ruimten die door de scholen en buitenschoolse opvang gezamenlijk gebruikt worden, zoals de aula, twee koppelbare speellokalen, een mediatheek en een centrale keuken. De Clusterschool ligt op de grens van een nieuwbouwwijk en een bestaande wijk en is zo voor alle bewoners goed te bereiken. In het ontwerp is maximaal rekening gehouden met de omgeving. De herkenbare clusters van de school sluiten naadloos aan bij de schaal van het dorp.

Opdrachtgever: Gemeente Eemnes