Burg. Mr. Popstraat, Dinteloord
Voor het gebied rond de burgemeester Popstraat is een stedenbouwkundig plan ontwikkeld die de bestaande huurwoningen gefaseerd vervangen. In het plan word de Popstraat verbonden met de rest van de wijk door de aanzet van woningen, straten, voetpaden en openbaar groen door te trekken of nieuw aan te leggen om zo een duidelijke en samenhangend “weefsel“ te maken. Daarbij markeert op de kop van de straat een hoger blok het begin van de straat en geeft als hoek gebouw maat aan de openbare ruimte. Aan de andere kant van de straat zijn bij de dijk vrije kavels gesitueerd.

Opdrachtgever: Woningstichting Dinteloord