RISS, Rotterdam
De nieuwbouw voor de Rotterdam Inter-
national Secondary School is gerealiseerd op een smalle strook naast de bestaande vestiging Wolfert van Borselen. Met dit gebouw wil de gemeente Rotterdam het internationaal onderwijs binnen haar grenzen sterker profileren. De nieuwbouw vormt een gewenst geluids- en visueel scherm tussen het spoorweg emplacement en de atletiekbaan. Het ontwerp is gebaseerd op een splitsing van het programma in introverte ruimten (leslokalen) en de meer extraverte ruimten (mediatheek, ondersteuning, schoolrestaurant, aula en theater).

Opdrachtgever: Dienst Openbaar Onderwijs Rotterdam