KDV Kinderrijk, Amstelveen
Het terrein ligt op sportcomplex Wimbledon ingeklemd tussen een honkbalveld, clubgebouw en 2 vaarten. Een brug geeft toegang tot het voorplein. Het gebouw bestaat uit 3 relatief gesloten bouwdelen waarin alle functies zijn ondergebracht, samen vormen ze een binnenplein. Door het dak op te tillen en vrij te houden van de bouwdelen valt er daglicht op het plein en lijkt het dak te zweven. De hele dagopvang bestaat uit 6 verticale groepen die per 2 geschakeld zijn met gezamenlijk gebruik van sanitair en slaapkamer. Direct aan elke groep grenst een buitenruimte. Op het plein zijn 2 open ateliers gemaakt van lage berken wanden met kijkgaten.

Opdrachtgever: Kinderrijk Amstelveen