KDV De Jonkvrouw, Amersfoort
De ligging tussen een drukke toegangsweg van de wijk en een rustigere woonstraat heeft geresulteerd in gebouw met twee gezichten. Aan de waterzijde markeert het gebouw de entree van de wijk. De wat meer gesloten gevel lijkt hoger door de verticale gevelbekleding. Aan de andere kant heeft het gebouw door het terugliggen van de verdieping en de glazen puien een opener en kleinschaliger uitstraling. De entree en de routing in het gebouw wordt begeleid door een wand die door zijn positie en kleur overal herkenbaar is. Het gebouw huisvest naast een kinderdagverblijf met 6 groepen ook nog een dubbele huisartsenpraktijk.

Opdrachtgever: Stichting Kinderopvang Amersfoort