Thorbecke Lyceum, Rotterdam
Topsport en voortgezet onderwijs gecombineerd in een gebouw van 4 lagen, markant op een belangrijk knooppunt in het stadsdeel. Met studieruimten in het hart van het gebouw, een open leercentrum en collegezaal is ingespeeld op onderwijs ontwikkelingen. Naast de hoofdentree liggen, herkenbaar in een vrije vorm, de aula en een sportcafé. Het sportdeel is opgebouwd uit in elkaar grijpende blokken die elk een sport functie bevatten. De school is helder en strak gestructureerd. Transparante gangen en trappenhuizen verbinden gebouwdelen en dragen bijaan de open en actieve sfeer sfeer, die onderwijs en sport vragen.

Opdrachtgever: Dienst Openbaar Onderwijs Rotterdam