Centra voor Jeugd en Gezin
Een CJG is een laagdrempelig, goed bereikbare en herkenbare voorziening in de jeugdgezondheidssfeer die kinderen van 0 tot en met 19 jaar volgt en begeleidt.
Ouders en kinderen komen hier voor periodiek gezondheidsonderzoek. Zo is er een aanbod van gezinscoaches, pedagogen, een opvoedsteunpunt, een voorpost-functionaris van Bureau Jeugdzorg en een CJG coördinator. Er werd specifiek aandacht gevraagd voor de herkenbaarheid en uitstraling van de CJGs in de deel-
gemeenten. Eenduidigheid in een totaal-concept wat zich naadloos zou voegen in de doelstellingen van de gebruiker en klant.

Opdrachtgever: GGD Rotterdam-Rijnmond