Roncalli MAVO, Rotterdam
Het bestaande gebouw bestond uit twee geschakelde alzijdige bouwmassa’s. Door uitbreidingen rondom het gebouw is er een grote centrale aula ontstaan. De posities van de aanbouwen aan de Tattistraat zorgen ervoor dat het gebouw herkenbaar en leesbaar wordt, de posities van de entrees worden benadrukt. De openheid van de aula staat in contrast met de meer gesloten lokaalgevels. Hierdoor is het hart van het gebouw al van buitenaf zichtbaar. Door een zorgvuldige combinatie van kleuren en materialen worden bestaand en nieuw één. Het gebouw sluit nu beter aan op onderwijs-
kundige visie en identiteit van Roncalli.

Opdrachtgever: R.K. mavo Roncalli