van Prinsterersingel
gevel éénsgezinswoningen aan de singelzijde