Groen van Prinsterersingel, Gouda
Langs een singel midden in een jaren 50 wijk in Gouda waren 24 bestaande woningen rijp voor de sloop. Na een stedenbouwkundige studie is er in overleg met de gemeente en de woningbouwvereniging gekozen voor een plan met 19 levensloopbestendige huur-
appartementen, 8 atelierwoningen en
8 eengezinswoningen. In het appartementen-gebouw zijn de eerste groepswoningen voor ouderen gerealiseerd binnen Gouda. De opdeling van het plan in meerdere blokken zorgt voor het behouden van de ruimtelijke verbinding tussen de achterliggende straten en de singel.

Opdrachtgever: Woonpartners
Midden-Holland, Waddinxveen