Bewust ontwerpen
Al onze ontwerpen worden intern uitgewerkt in projectteams waarbij steeds tussentijds de vinger aan de pols word gehouden. Constructie en installaties worden integraal mee ontworpen in samenwerking met onze adviseurs. Keuzes in het ontwerptraject worden gemaakt op basis van het wegen van alle factoren, waarbij de optimale combinatie wordt gezocht tussen functionaliteit, duurzaamheid, beheersbaarheid en kwaliteit in relatie tot het beschikbare budget.