Werkveld
Weeda Architecten ontwerpt en realiseert zeer uiteenlopende projecten op het gebied van wonen, werk, zorg, onderwijs, kinderopvang, sport en welzijn. Het gaat hierbij zowel om nieuwbouw-, als verbouw- en renovatieprojecten. Op alle schaalniveaus: van stedenbouw tot aan het meubilair.
Ons team beschikt over grote know-how in alle disciplines binnen ons vakgebied. Wij zijn dan ook goed in staat om alle standaard werkzaamheden, van schetsontwerp tot en met oplevering, in eigen beheer uit te voeren. Daarnaast ontwerpen en adviseren wij ook op het gebied van stedenbouwkundige inpassingen, haalbaarheid, onderhoud & exploitatie, interieur en inrichting van het buitenterrein. De advieswerkzaamheden met betrekking tot constructie, bouwfysica en installaties wordt door vaste partners verzorgd. We werken hierbij met adviseurs die door ons nauw bij het ontwerpproces en de technische uitwerking van het plan worden betrokken.